Accomplish

Visie
Bij onze dienstverlening staat op eerste plaats het leveren van een hoogstaande kwaliteit; dit geldt niet alleen voor de resources maar ook voor de geleverde werkzaamheden. Accomplish Interim B.V. streeft naar een lange termijn relatie met u, de opdrachtgever. Dit kan alleen worden bereikt door wederzijds respect en een betrouwbare dienstverlening. Daarnaast is het zo dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Hierom voeren wij het motto 'Solid Interim Solutions'.

Werkwijze
De werkwijze van Accomplish Interim B.V. is naar alle betrokken partijen toe eenduidig. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot de opdracht, de duur van de opdracht en de kosten. Dit werkt wel zo helder; betrokkenen weten zo precies waar ze aan toe zijn.
De gemaakte en vastgelegde afspraken worden natuurlijk nagekomen, dat is een gegeven.

Een opdracht is nooit eenvoudig of vergelijkbaar. Toch houdt dit niet in dat ze niet uitvoerbaar is. Een probleem kan worden veroorzaakt door zichtbare maar ook onzichtbare factoren. De interim medewerker van Accomplish Interim B.V. heeft als grote voordeel dat hij / zij geen deel uitmaakt van de organisatie en daardoor met een 'onbevangen' blik kritisch naar de organisatie kan kijken en zo snel een oplossing kan uitwerken en implementeren.

Kernwaarden
Accomplish Interim B.V. staat voor een flexibele organisatie waar kwaliteit een belangrijk begrip is. Als je iets doet dan doe je het goed. Zaken die onderdeel uitmaken van onze aanpak zijn onder andere het gegeven dat afspraak = afspraak. Voorafgaand aan een opdracht worden afspraken gemaakt en die afspraken worden nagekomen. Fluctuaties in de bezetting van de onderneming van de opdrachtgever door pieken in de werkzaamheden of door het vertrek van een collega kunnen snel worden ondervangen door de inzet van een interim medewerker van Accomplish Interim B.V..
Hieruit volgt dat wij betrouwbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit waarden vinden die te allen tijde terug te vinden moeten zijn. Gegeven vertrouwen mag dus nooit worden geschaad. Dit blijkt ook wel uit het door ons gevoerde motto: 'Solid Interim Solutions'.