Interim Management

Door uitval van een manager, door toenemende werkzaamheden of de start van een project binnen uw onderneming kan er sprake zijn van behoefte aan een interim manager. U hebt behoefte aan intelligentie van buitenaf, aan zakelijk inzicht en strategische kennis? Iemand die precies dát resultaat bereikt dat u voor ogen heeft. Iemand met de kracht om een organisatie in beweging te krijgen. Maar ook iemand die oog blijft houden voor de menselijke kant van de organisatie.

Accomplish Interim B.V. levert tijdelijk management voor met name de volgende disciplines:

 • Algemeen management en lijnmanagement
  Hiervan kan sprake zijn bij tijdelijke uitval van het management of snelle groei van de onderneming. Het gaat er dan om dat lopende processen doorgang blijven vinden.
 • Verandermanagement
  Wanneer er in een relatief korte tijd een (ingrijpende) verandering dient te worden doorgevoerd kan de interim manager die initiëren, sturen, implementeren en monitoren. De interim manager zal gedurende het proces regelmatig met de opdrachtgever overleggen en knelpunten benoemen.
 • Crisismanagement
  Is vergelijkbaar met verandermanagement in die zin dat er ook een verandering bewerkstelligd dient te worden om de aanleiding, een conflictsituatie, te verhelpen. Een onafhankelijke manager, in de rol van intermediair, biedt dan uitkomst.
 • Projectmanagement
  Het gaat hierbij om werkzaamheden die buiten de normale werkzaamheden van de onderneming vallen. Te denken valt hierbij aan verbetertrajecten, de implementatie van een nieuw systeem of het wegwerken van achterstanden met een projectgroep. De interim manager zal deze projecten op zich nemen en uitvoeren.